Bogen om ASP.NET 4.0 Web Forms

Bogen har ISBN 978-87-993382-0-7 - se mere på http://www.bogenomaspnet.dk.

  1. Forside (JPG)
  2. Forside (PDF)
  3. Bagside (PDF)
  4. Tekst om bogen (txt)
  5. Indholdsfortegnelse (samt forside, kolofon og bagside)
  6. Kolofon